3. výzva IROP

Avízujeme otevření 3. výzvy IROP: Investice do sociálních služeb

otevřena bude po schválení po polovině května 2019