6. výzva MAS v rámci OPZ - výsledek věcného hodnocení

6. VÝZVA MAS v rámci OPZ - Informace o věcném hodnocení žádosti:

Projekt číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011914 prošel věcným hodnocením a je doporučen do dalšího kola výběru

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.