Blíží se uzavření 2 výzev OPZ: "Prorodinná opatření" a "Podpora sociálních služeb"

1. Výzva na podporu prorodinných opatření bude uzavřena 31. května!

Kromě podpory příměstských táborů jde i o tyto aktivity:

·       Dětské skupiny

·       Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt

·       Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstské tábory

 

Výzva je ZDE: http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/vyzvy-integrovana-strategie-uzemi-2014-2020-sclld/5-vyzva-opz

 

Seminář k této výzvě bude v kanceláři MAS 16. 5. 2019 v 8:30 h.

 

31. května bude uzavřena i další výzva v rámci OPZ,

Poskytování sociálních služeb a poradenství

 

na tyto Podporované aktivity:

 

1.1.Sociální služby

 

Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou, v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

1.2. Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

 

Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS.

Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se skutečně jedná o programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Budou podporovány zejména následující programy a činnosti:

Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (tj. péče poskytovaná osobě závislé v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými - rodinnými příslušníky, příbuznými nebo známými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní péče (terénní mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby pečující apod.).

 

Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programů zaměřených na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.

 

 

 

 

Výzva je ZDE: http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/vyzvy-integrovana-strategie-uzemi-2014-...

 

Seminář k této výzvě bude v kanceláři MAS 16. 5. 2019 v 10:00 h