Členská schůze MAS Krajina srdce, z.s.

Dne 25.6.2018 od 17hod proběhne v Jistebnici v Hostinci u Rezků Členská schůze členů MAS Krajina srdce, z.s.

 

Jste srdečně zváni!

 

Kanceláš MAS Krajina srdce, z.s.

 

POZVÁNKA

 

Dovolujeme si Vás pozvat na

ČLENSKOU SCHŮZI

MAS Krajina srdce, která se koná

v pondělí 25. 6. 2018 od 17:00

v Jistebnici v hostinci U Rezků

 

Program:

  • Zahájení členské schůze
  • Usnášeníschopnost
  • Volba zapisovatele a ověřovatele
  • Členská základna
  • Volba předsedy a místopředsedy
  • Výroční zpráva 2017 a výsledek hospodaření
  • Návrh rozpočtu 2019
  • Informace o SCLLD
  • Bílá místa - připojení nových obcí do MAS
  • Ostatní (mobiliář, letní tábor,…)
Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.