MŠMT zveřejnilo soutěž pro žáky mateřských a základních škol

MŠMT zveřejnilo výtvarnou soutěž s názvem "NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE" a " JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE".
Soutěž bude probíhá od 13.9. do 8.11.2017.
Nakreslené obrázky a napsané příběhy mohou děti/žáci zasílat na emailovou adresu: soutezopvvv@msmt.cz nebo poštou na:
Oddělení publicity
Petr Janoušek
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
Více informací naleznete na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/tiskova-zprava-zaci-materskych-a-zakladnich-skol-mohou

< Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.