Pozvánka na seminář pro žadatele ve 3. Výzvě Programu rozvoje venkova

MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova

 

3. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci

Operace 19.2.1 PRV - realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Krajina srdce, z. s. pro období 2014 – 2020.

 

Datum konání: 28. 1. 2019

Čas: 15:00

Místo konání: MAS Krajina srdce, z. s., Vančurova 1946, Tábor (kancelář č. 204) – bude upřesněno po nahlášení počtu účastníků

 

Program:

  • Úvodní slovo
  • 3. Výzva PRV MAS Krajina srdce – základní informace
  • Představení Fichí
  • Formulář Žádosti o dotaci, povinné a nepovinné přílohy
  • Preferenční kritéria, způsob hodnocení a výběru projektů
  • Způsob podání ŽoD na MAS prostřednictvím Portálu farmáře
  • Závěr

 

Doporučujeme vzít si s sebou na seminář notebook. Další podklady (prezentaci, postup pro vygenerování a zaslání ŽoD na MAS a registraci na RO SZIF, formuláře Fichí a další přílohy) obdržíte na místě nebo jsou k dispozici předem na www.maskrajinasrdce.cz, záložka SCLLD, Výzvy PRV.

 

Svoji účast na semináři z kapacitních důvodů prosím potvrďte na email: maskrajinasrdce@seznam.cz do 23. 1. 2019. Děkujeme.

 

Těšíme se na Vaši účast!                                                     

Kolektiv MAS Krajina srdce, z. s.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.