REŽIJNÍ VÝDAJE MAS

Realizován s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj

Registrační číslo projektu: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00001480
Cílem projektu je administrativní zajištění úspěšné realizace SCLLD na území MAS Krajina srdce.

 

Realizace 1.9. 2015 - 31.12. 2023
 
 
 
Tohoto cíle MAS hodlá dosáhnout prostřednictvím 
několika dílčích cílů: 
1. úspěšná a bezchybná administrace PRV (osa LEADER) 
2. úspěšná a bezchybná administrace IROP (IV.2) 
3. úspěšná a bezchybná administrace OPZ 
4. zvýšení absorpční kapacity území prostřednictvím animace území 
5. zvýšení absorpční kapacity škol a školských zařízení prostřednictvím animace školství
6. úspěšná a bezchybná realizace a administrace projektů spolupráce v maximálním rozsahu (do vyčerpání možné alokace)
 
Pro období realizace projektu je v rámci animační činnosti naplánováno celkem 18 akcí (seminářů, workshopů, aj.) přibližující probíhající činnosti MAS a přinášející dostatečné informace všem zúčastněným v území. V období realizace projektu budou vytvořeny podmínky pro kvalitní administrování celkem 9. výzev.

 

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.