Výzva III./2019 PRV

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve III. Výzvě/2019 Programu rozvoje venkova:

Pořadové číslo projektu

Místo realizace projektu

Název projektu

Č. Fiche

Název Fiche

2019-140-003-004-002

Sedlec-Prčice

Technické vybavení jízdárny

4

Nezemědělské podnikání

2019-140-003-003-010

Pojbuky

Oprava lesní cesty

3

Lesní infrastruktura

2019-140-003-002-003

Ratibořské Hory

Rekonstrukce části rodinného domu na výrobnu džemů a sirupů

2

Zpracování zemědělských komodit

2019-140-003-002-012

Dolní Hořice

Skladování, manipulace a balení produktů

2

Zpracování zemědělských komodit

 
Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.