Živá kronika Pojbuky - 2. beseda

V pátek 22.6.2018 proběhla II. beseda s pamětníky v obci Pojbuky, kde byly materiály nashromážděné na I. besedě popisovány a určovány.

 

Všem děkujeme za účast a pomoc, bez které by tato publikace nemohla vzniknout...

Velké díky patří i obci Pojbuky za pomoc při organizaci a Jihočeskému kraji za finanční podporu.

 

Kancelář MAS Krajina srdce, z.s.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.