ZMĚNA ve Výzvě MAS Krajina srdce č. 1

MAS Krajina srdce oznamuje změnu 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP.

Ukončení příjmu žádostí o podporu bude 31. 3. 2019

Znění výzvy po změně je zde:

přiložena je i původní verze