AKTUALITY

 • 7. 12. 2009 - 16:18
  MAS Krajina srdce Vás srdečně zve na divadelní představení komedie Jana Drdy s názvem "DALSKABÁTY hříšná ves, aneb Zapomenutý čert" v podání Divadelního spolku ochotníků z Kamberka. Přijďte se 26.12. pobavit do obce Pohnání, do sálu místního...
 • 6. 11. 2009 - 12:44
  Na řemeslných trzích v rakouském Unterweissenbachu předvedli ve dnech 5.-6. září tr svou zručnost mladí lidé z území MAS Krajina srdce. Místní událost byla zpestřena výstavou staré zemědělské techniky, ochutnávkou tradičních jídel a prezentací...
 • 5. 11. 2009 - 17:31
  Příjem projektů v opatření Podnikání v CR, Využití ploch trvalých travních porostů a nově také Podnikatelské aktivity nezemědělců proběhne ve dnech 13.-15. dubna 2010! Důvodem prodloužení je zdlouhavé vyřizování stavebních povolení v případě...
 • 30. 10. 2009 - 9:47
  Připravujeme další Výzvu na předkládání projektů! Výzva se bude týkat těchto opatření místní akční skupiny: Opatření č. 9: Podnikání v cestovním ruchu. Žadatelem může být podnikatelský subjekt (i nezemědělský), který má kratší než dvouletou historii...
 • 21. 10. 2009 - 17:07
  V pondělí 19. října navštívili  místní akční skupinu Krajina srdce zástupci z 50ti místních akčních skupin z Litvy. Po představení a výměně zkušeností dobré i špatné praxe z realizace místní rozvojové strategie LEADER zástupci MAS Krajina srdce ...
 • 21. 10. 2009 - 14:54
  MAS Krajina srdce plánuje další výměnu mládeže do Polska, která se uskuteční ve dnech 15.-21.5.2010 v malém městečku Rościszow poblíž Dzierżoniówa. Místo, kde bude výměna probíhat, můžete shlédnout na http://meteor.turystyka.pl/owkasztel,rosciszow....
 • 21. 10. 2009 - 14:39
  Dne 14. října zasedla Výběrová komise MAS Krajina srdce, která bodově ohodnotila 11 přijatých projektů, jejichž celková výše požadované dotace činila 4 240 740,- Kč. Poté byl seznam projektů seřazen podle počtu přidělených bodů a předán členům...

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality
Fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.