AKTUALITY

  • 20. 6. 2008 - 16:09
    Vzhledem k tomu, že Program rozvoje venkova pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, na jehož platformě místní akční skupiny vlastně žijí, neumožňuje realizaci tzv. měkkých projektů, tedy takových, které oživují venkov akcemi a pomáhají...
  • 27. 5. 2008 - 18:00
    V současné době místní akční skupina Krajina srdce připravuje výzvu k předkládání projektů. Je proto nejvyšší čas, aby si obce, neziskové organizace, církve a podnikatelé připravovali projekty, které se týkají zlepšení vzhledu obcí (ozeleňování a...
  • 27. 5. 2008 - 15:00
    V období letních prázdnin od 1. do 10. srpna vycestuje 12 mladých lidí z území MAS Krajina srdce za zkušenostmi do venkovské oblasti místní akční skupiny Maaseutukehitys ve Finsku. Tento projekt bude realizován díky naší dlouholeté spolupráci s výše...

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality
Fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.