Výzvy IROP

Aktuální informace k IROP jsou k nalezení zde.

Obecná pravidla a výzvy pro integrované projekty CLLD

Pro všechny projekty v rámci IROP platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, tato pravidla naleznete zde.

 

 

 

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.