OPZ

Výzva č. 1 Prorodinná opatření

Byla provedena modifikace výzvy. Výzva byla prodloužena do 16. 4. 2018 do 12:00 hod.

Číslo výzvy MAS

342/03_16_047/16_01_153

Název výzvy MAS

Prorodinná opatření MAS Krajina srdce

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS

26.02. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

26.02.2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

26.02.2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16.04.2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2021

Výzva Prorodinná opatření - aktualizovaná

Příloha č. 1 Popis hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 2 Etický kodex

Příloha č. 3 Stanov MAS Krajina srdce

Příloha č. 4 Jednací a volební řád MAS Krajina srdce

Příloha č. 5 Popis podporovaných aktivit

Pokyny k vyplnění žádosti v MS 2014+

Pozvánka na seminář k výzvě

Seminář - prezentace

 

Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost : 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
 
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: 
 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
 
 

 

 

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.