OPZ

Výzva č. 1 Prorodinná opatření

Byla provedena modifikace výzvy. Výzva byla prodloužena do 16. 4. 2018 do 12:00 hod.

Číslo výzvy MAS

342/03_16_047/16_01_153

Název výzvy MAS

Prorodinná opatření MAS Krajina srdce

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS

26.02. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

26.02.2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

26.02.2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16.04.2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2021

Výzva Prorodinná opatření - aktualizovaná

Příloha č. 1 Popis hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 2 Etický kodex

Příloha č. 3 Stanov MAS Krajina srdce

Příloha č. 4 Jednací a volební řád MAS Krajina srdce

Příloha č. 5 Popis podporovaných aktivit

Pokyny k vyplnění žádosti v MS 2014+

Pozvánka na seminář k výzvě

Seminář - prezentace

 

Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost : 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
 
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: 
 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: