OPZ

Výzva č. 2 Sociální podnikání

 

Číslo výzvy MAS

460/03_16_047/16_01_153

Název výzvy MAS

Sociální podnikání MAS Krajina srdce

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS

26. 03. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

26. 03. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

26. 03. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

26. 06. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2021

Výzva Sociální podnikání

Příloha č. 1 Popis hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 2 Etický kodex

Příloha č. 3 Stanovy MAS 

Příloha č. 4 Jednací a volební řád

Příloha č. 5 Podnikatelský plán

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků ISP

Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků ESP

Příloha č. 8 Podporované aktivity

Příloha č. 9 Cílové skupiny

Příloha č. 10 Finanční plán k podnikatelskému plánu

Pokyny k vyplnění žádosti v MS 2014+

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost : 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
 
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: 
 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.