PRV

Výzva I./2018 VÝZVA UKONČENA!!! Seznam přijatých Žádostí o dotaci naleznete níže.

 

 

UPOZORŇUJEME ŽADATELE NA NEGARANTOVANOU DOBU PROVOZU PORTÁLU FARMÁŘE (o víkendech a pracovních dnech od 18-8hod)!!! V tuto dobu nemusí být PF plně fukční!

 

Přílohy Soulad se SCLLD a Prohlášení o podpoře projektu místními subjekty předkládejte v originále a přímo na MAS!

 

 

Zde naleznete dokumenty, postupy a přílohy potřebné ke správnému podání Žádosti o dotaci.

Odkaz na pravidla Publicity:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

Odkaz na posuzování Finančního zdraví:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi#

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky