Kontakty

MAS KRAJINA SRDCE, z. s.
Vančurova 1946
390 01  Tábor
IČ: 266 63 503

E-mail předsedkyně: maskrajinasrdce@centrum.cz,
E-mail kancelář: maskrajinasrdce@seznam.cz
Skype: maskrajinasrdce
Facebook: Mas Krajina Srdce
www.maskrajinasrdce.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 707538349/0800
BIC (SWIFT): GIBACZPX
IBAN: CZ46 0800 0000 0007 0753 8349
ID datové schránky: ynwm27x

Předsedkyně spolku, manažer SPL, SCLLD:
Ing. Monika Smetanová  +420 775 317 757, číslo kanceláře 209

Účetní spolku:
Petra Čechtická  +420 775 317 027, číslo kanceláře 208

Animace pro školy (šablony), konzultace IROP, OPZ:
Monika Houdová, DiS. +420 775 317 001, číslo kanceláře 207
Ing. Zdeněk Černý +420 775 317 559
Ing. Monika Havlová +420 775 317 801
 
Konzultace k PRV:
Alice Kahounová, DiS. +420 775 317 001, číslo kanceláře 207
 
 
Správce mobiliáře:
Zbyněk Jirota, +420 724 161 854
 
Úřední dny na technickém pracovišti v Táboře (pod Hotelem Palcát):
Dny: Pracovní doba:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30 

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

Návštěvu mimo úřední hodiny je možno dohodnout na telefonních číslech:

Ing. Monika Smetanová +420 775 317 757 - předsedkyně spolku

Ing. Zdeněk Černý +420 775 317 559 - konzultace IROP, OPZ

 

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.