Kontakty

MAS KRAJINA SRDCE, z. s.
Vančurova 1946
390 01  Tábor

IČ: 266 63 503

E-mail předsedkyně: maskrajinasrdce@centrum.cz,
E-mail kancelář: maskrajinasrdce@seznam.cz
Skype: maskrajinasrdce
Facebook: Mas Krajina Srdce
www.maskrajinasrdce.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 707538349/0800
BIC (SWIFT): GIBACZPX
IBAN: CZ46 0800 0000 0007 0753 8349
ID datové schránky: ynwm27x

Předsedkyně spolku, manažer SPL, SCLLD:
Ing. Monika Smetanová  +420 775 317 757, číslo kanceláře 209

Účetní spolku:
Petra Čechtická  +420 775 317 027, číslo kanceláře 208

Animace pro školy (šablony)
a PRV
Ing. Monika Havlová +420 775 317 801
 
asistent pro SCLLD (IROP, OPZ):
Ing. Zdeněk Černý +420 775 317 559
Monika Houdová, DiS. +420 775 317 001, nyní na MD
 
Konzultace k PRV:
Alice Kahounová, DiS. +420 775 317 001, nyní na MD
 
Správce mobiliáře:
Zbyněk Jirota, +420 724 161 854
 
Úřední dny
Dny: Pracovní doba:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30 

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

Návštěvu mimo úřední hodiny je možno dohodnout telefonicky

 

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.