Strategický plán LEADER

V roce 2007 MAS Krajina srdce zpracovala pro programové období 2007 – 2013 Strategický plán LEADER s názvem SPOLEČNĚ krajinu „Uklidit“, „Zpřístupnit“ a „Rozpohybovat“.

Strategický plán LEADER (SPL) MAS Krajina srdce byl hodnotitelskou komisí pro hodnocení strategických plánů LEADER tehdy vyhodnocen jako nejlepší ze 102 podaných SPL z celé ČR! Otevřely se tak dveře k čerpání finančních prostředků z fondů EU, které MAS na místní úrovni rozdělovala mezi místní zemědělce, podnikatele, neziskové organizace včetně církví, obce a jejich svazky, které na našem území působí.

Aktualizovaný SPL na programové období 2007 - 2013 si můžete stáhnout níže.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.