Podpořené projekty

  • Dlouhodobým záměrem Evropské unie je využívání obnovitelných zdrojů energie a zároveň podpora zemědělství. Podle novely zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a následných právních úprav bude v České republice platit od 1. 1. 2007 povinnost...
  • Realizace projektu, který zaručil zřízení dvou nových pracovních míst, byla podpořena Programem LEADER ČR 2004 finanční částkou ve výši 925.000,- Kč a celkem tak bylo oběmi obcemi s využitím dotace proinvestováno 1.115.600,- Kč. Vznikla dvě...
  • V blízkosti Chotovin byla zahájena výstavba dálnice, uvažuje se tu o výstavbě železničního koridoru, pořád se někde něco bourá a stavební sutě je také třeba likvidovat. Navíc v lomu u Příbrami byla k mání vyřazená drtička, kterou lze rovněž využívat...
Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.