Podpořené projekty

  • Dlouhodobým záměrem Evropské unie je využívání obnovitelných zdrojů energie a zároveň podpora zemědělství. Podle novely zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a následných právních úprav bude v České republice platit od 1. 1. 2007 povinnost...
  • Realizace projektu, který zaručil zřízení dvou nových pracovních míst, byla podpořena Programem LEADER ČR 2004 finanční částkou ve výši 925.000,- Kč a celkem tak bylo oběmi obcemi s využitím dotace proinvestováno 1.115.600,- Kč. Vznikla dvě...
  • V blízkosti Chotovin byla zahájena výstavba dálnice, uvažuje se tu o výstavbě železničního koridoru, pořád se někde něco bourá a stavební sutě je také třeba likvidovat. Navíc v lomu u Příbrami byla k mání vyřazená drtička, kterou lze rovněž využívat...