Zpracovny ovoce

Občanské sdružení MAS Krajina srdce ve spolupráci s partnery:

Mirabelka, o.s.; Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí

http://www.mirabelkaos.cz/ ,  info@mirabelkaos.cz 

http://www.okraslovaci-spolek.cz/ , okraslovak@gmail.com

Vám nabízí tyto služby:

možnost výjezdu mobilní moštárny     

→ z Moravče (Slapsko), tel. 702 580 529; info@mirabelkaos.cz

→ z Nadějkova; tel. 720 114 543;  mostarna@centrum.cz

v moštovacím centru ve Vilicích: info@mirabelkaos.cz

→ moštování

→ pasterizace

→ sušení ovoce

tel. 702 580 529

Nenalezeno.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.