Aktuality

6. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů.

6. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů.

Před několika málo dny byl vyhlášen již 10. ročník celorepublikové soutěže školních novin a časopisů, jejímž
hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky.
Postupová soutěž je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě ve
školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě
se podílí děti a mládež.
Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center
pro mládež v Jihočeském kraji se v roce 2016 uskuteční Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů
již pošesté.
Soutěžní kategorie
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň (tvořené pouze žáky I. stupně).
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň (tvořené společně žáky I. a II. stupně).
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň (tvořené tvořené pouze žáky II. stupně).
* Časopisy a noviny vydávané studenty středních škol.
* Oddílové časopisy.
* Webové časopisy a noviny (funkční redakční systémy – nejedná se o pouhé vystavení pdf časopisu).
Cena Františka Saleského za:
obsah – hodnocení autorského podílů a obsahové kvality
titulku – hodnocení titulky časopisu
grafiku – hodnocení grafického zpracování časopisu
Cena partnerů 6. ročníku jihočeského krajského kola 9. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin.
V loňském roce se do 5.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo v 6ti kategoriích 31
školních novin a časopisů z 26ti základních a středních škol Jihočeského kraje. Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se
uskutečnilo v pátek 25. dubna 2015 za účasti více než sedmdesát žáků a studentů redakcí školních novin a časopisů,
pedagogických pracovníků základních a středních škol Jihočeského kraje a hostů. Soutěž a vyhlášení výsledků soutěže se
uskutečnilo pod záštitou člena Rady Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky a za podpory Jihočeského kraje.
Uzávěrka přihlášek 6. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je 20. března 2016,
vyhlášení výsledků se uskuteční v pondělí 25. dubna 2016 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva
časopisy z každé kategorie a maximálně jeden časopis z kategorií obsah, grafika, titulní strana.
Celostátní setkání finalistů a vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve dnech 29. a 30. listopadu 2016.
6. ročník Jihočeského krajského kola 10. ročníku celorepublikové soutěže školních novin se uskutečňuje opět pod
záštitou člena Rady Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky a za podpory Jihočeského kraje.
za organizační štáb soutěže
Václav Pavlík,
Informační centrum pro mládež Tábor, z.s.
Farského 887, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 416, 381 218 217