Aktuality
ikona článku

6. výzva IROP byla dnes vyhlášena!

6. výzva MAS Krajina srdce-IROP-MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL

MAS Krajina srdce, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Krajina srdce na období 2014 – 2020“, vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „6. výzva MAS Krajina srdce-IROP-MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL“

Podrobnosti o výzvě naleznete zde:

https://www.maskrajinasrdce.cz/vyzvy/integrovany-regionalni-operacni-program/6-vyzva-irop-2020-modernizace-vybaveni-a-rekonstrukce-skol.html