Aktuality
ikona článku

Aktualizace Pravidel 19.2.1 PRV a Příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV

MZe vydalo aktualizovaná pravidla pro operace 19.2.1 účinná od 1.4.2018. Dále byla aktualizovaná příručka pro Zadávání veřejných zakázek PRV. Dokumenty jsou k nalezení na následujících odkazech:
Pravidla 19.2.1: http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Příručka pro zadávání veřejných zakázek: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/verejne-zakazky/prirucka-pro-zadavani-zakazek-programu.html