Aktuality
ikona článku

Dotace zaměřené na udržitelnou městskou dopravu a mobilitu

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vypsali novou výzvu č. 13/2016: k příjmu žádostí o dotaci z Národního programu Životní prostředí zaměřenou na udržitelnou městskou dopravu a mobilitu.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vypsali novou výzvu č. 13/2016: k příjmu žádostí o dotaci z Národního programu Životní prostředí zaměřenou na udržitelnou městskou dopravu a mobilitu. Dotace jsou určeny zejména obcím, krajům a společnostem vlastněným obcemi a kraji na podporu alternativních způsobů dopravy, tedy na nákup nových nebo nově přestavených vozidel s alternativním pohonem CNG, plug-in hybrid nebo elektromobil. Cílem vyhlášené 13. výzvy Národního programu Životní prostředí je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí zejména snížením emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Oprávněnými příjemci dotace jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a kraji, případně některé spolky. Na pilotní výzvu putuje 100 milionů korun v poměru 80 miliónů korun pro vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil a 20 milionů korun pro vozidla s pohonem CNG. Žádosti jsou přijímány od 10. listopadu 2016 do 31. března 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Podpora je určena pro všechna nová homologovaná vozidla s alternativním pohonem v ČR (podpořeno může být i nové přestavěné vozidlo na CNG, splňuje-li všechny podmínky při homologaci pro vozidla s alternativním pohonem). V případě vozidla přestavěného na CNG musí toto vozidlo splňovat emisní normu EURO 6. Maximální ani minimální výše podpory v rámci jedné žádosti není stanovena, je ovšem stanoven limit maximální výše podpory na jednotlivá vozidla, a to fixní částkou dle typu vozidla a jeho pohonu. Prokáže-li žadatel ekologickou likvidaci starého vozidla emisní třídy EURO 3 a nižší, má nárok na fixní bonus 10 tisíc korun za každé zlikvidované vozidlo, které bude nahrazeno novým vozidlem s alternativním pohonem. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. prosince 2018.

Kompletní text výzvy č. 13/2016 naleznete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR www.sfzp.cz v sekci „Národní program ŽP“ -> „Dokumenty ke stažení“ -> „k výzvě 13/2016“ https://www.sfzp.cz/sekce/857/k-vyzve-13-2016/

 

Se svými dalšími dotazy můžete kontaktovat pracovníky Odboru realizace Národních programů:

Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz

Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz