Aktuality
ikona článku

Exkurze do bavorského města Deggendorfu

Když něco chtějí, tak pro to taky něco dělají …

postřehy z exkurze do Bavorska

Na pozvání Místní akční skupiny „Rozkvět zahrady jižních Čech“ jsme se v rámci projektu „ „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ podpořeného Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost zúčatnily exkurze do bavorského města Deggendorfu. Hlavním cílem naší cesty bylo získat co nejvíce nových podnětů a zkušeností z oblasti začleňování mladých lidí na trhu práce a úloze dobrovolnictví v Německu. Kromě nás se této akce zúčastnili studenti Jihočeské univerzity, VŠTE v Českých Budějovicích, několik žáků gymnázia a středních škol z okolí Českých Budějovic a Prachatic, několik učitelů ze zmíněných škol.

Burza pracovních příležitostí

První zastávkou byla burza zaměstnavatelů „FIRSTCONTACT JOBBÖRSE“ na technické vysoké škole v Deggendorfu. Celou burzu organizovali studenti. Zkontaktovali veškeré firmy, zajistili výstavní prostory a občerstvení účastníků. Vytiskli informační brožuru, kde shromáždili základní informace o vystavujících firmách. Celkem se na burze prezentovalo cca 150 firem z celého Bavorska.  Každá firma za svůj stánek zaplatila 700 EUR. Z těchto peněz byly potom uhrazeny celkové náklady na realizaci.

Zajímavým postřehem byla snaha a motivace studentů, kteří se informují o možnostech svého budoucího povolání. O vystavujících firmách si dopředu zjišťují informace a následně se s nimi na burze setkávají. Studenti na burzu sezvali převážně větší firmy a to z celého Bavorska. Např. BMW, Lidl, Sano… V těchto firmách mají bezpochyby šanci získat zaměstnání a popř. další kariérní růst. Toto všechno však nezaručuje, že si studenti budou hledat práci v místě jejich bydliště. Proto také Deggendorf dlouhodobě bojuje s odlivem obyvatel.

Proč jsou na špičce?

Příjemným překvapením byla spolupráce technické vysoké školy v Deggendorfu a Západočeské univerzity, jejichž projekt byl na burze prezentován. Jednalo se prototyp koloběžky a invalidního vozíku na elektropohon, které mají podle našeho názoru velký potenciál. Byl to zajímavý námět na oživení turismu v našem regionu.

Druhý den jsme navštívili prostory vysoké technické školy.  I přes to, že tato škola je poměrně mladá a má poměrně málo studentů (cca 5000), je až neuvěřitelné jakým moderním vybavením disponuje a jakých výsledků v technických oblastech dosahuje. Absolvovali jsme zde přednášku od zástupců vysoké školy, při které nás s chodem vysoké školy seznámili. Nejvíce nás zaujal tzv. Duální systém vzdělávání, který na této škole funguje. Jedná se vlastně o kombinovanou formu studia, kdy po střední škole nastoupí do práce. V rámci praxe skládají zkoušky, které nezajišťuje vysoká škola, ale jiný hospodářský orgán. Střídají se období práce a období studia. Studenti duálního programu nemají klasické prázdniny, ale chodí do práce. Během celého studia dostávají od svého zaměstnavatele plat.

 

Studují, pracují, pomáhají

Tento systém se nám líbil. Student má možnost zvýšit si kvalifikaci a přitom pobírá plat. Tento systém umožňuje kariérní růst ve firmě popř. možnost ucházet se o lepší zaměstnání v jiné firmě. Studenti mají lepší možnost se uplatnit na trhu práce, protože již v průběhu studia absolvovali zaměstnavateli požadovanou praxi.

Odpoledne jsme navštívili dobrovolnické centrum „Mach mit“. Do tohoto centra se mohou přihlásit všichni lidé bez omezení věku, kteří chtějí pomáhat bez nároku na odměnu. Jedná se o jednorázové pomoci při pořádání volnočasových akcí a slavností nebo o pravidelné výpomoci např. v domovech pro seniory a lidem se zdravotním postižením. Velkou část dobrovolníků tvoří studenti, kteří si pak mohou do životopisu napsat tuto činnost a firmy na to přihlíží.

Líbil se nám přístup lidí, se kterými jsme měly možnost se setkat – „když něco chtějí, tak pro to taky něco dělají a dosahují svých cílů.“  Zkušenosti z absolvované exkurze, pevně věříme, se nám podaří zúročit při zpracování integrované strategie území MAS Krajina srdce pro období let 2014 – 2020, na jejíž přípravě se v současné době podílíme.

Eva Vránová

Jana Kaltounková

MAS Krajina srdce