Aktuality
ikona článku

Exkurze do Krajiny srdce pro studenty VOŠ a SZeŠ, Tábor

Ve čtvrtek 26. března 2015 se 33 žáků VOŠ a SZeŠ Tábor se dvěma učiteli vydalo na exkurzi. Tu jim umožnila Jihočeská hospodářská komora v rámci projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji. Projekt se orientuje na navázání spolupráce středních škol se zaměstnavateli, odborníky a nově vzniklým centrem praktického vzdělávání při Technologickém centru v Písku za účelem zajištění kvalitní odborné praxe žáků středních škol.

 

No a kam se tentokrát žáci ze tří ročníků oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na Podnikání v EU a řízení projektů podívali?

Na Mladovožicko, kde působí místní akční skupina Krajina srdce, která má za sebou již 11 let činnosti a velké množství realizovaných aktivit na podporu rozvoje venkova, podpořených z Programu rozvoje venkova. Takže organizace pro jejich zaměření jako dělaná.

První zastávkou celodenního výletu byla Mladá Vožice. Tam k žákům do autobusu přistoupily organizátorky exkurze Ing. Monika Hienlová a Ing. Veronika Havlíková. Sotva se autobus dal do pohybu, už tu byla první akce. Žáci obdrželi pracovní listy s množstvím otázek. Za jejich správné zodpovězení je čekal poklad. Tak měli všichni oči otevřené, aby jim nic neuniklo. Hned první zastávka v Moravči na rozhledně Kovářka stála za to. Unikátní rozhledna je teprve třetí kamennou rozhlednou po 76 letech v Čechách.  Má číslo popisné, a raritou je i přilehlé kovářské muzeum. A to nemluvíme o tom, že je to jediná rozhledna kromě té pražské Petřínské, která má noční prohlídky. Rozhlednu žákům představil místní kovář Ladislav Dobeš, její duchovní i fyzický otec. Třináctimetrovou kamennou věž s ochozem postavil před 4 roky za pouhých 36 dní. Ovšem 9 let sháněl na tuto stavbu povolení a peníze. Ty nakonec získal z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Po prohlídce věže a kovářského muzea, kde se žáci seznámili také s nejrůznějšími exponáty z historie zemědělství, je autobus odvezl do nedalekého Oldřichova.

Tam už na ně čekala paní Podrabská se svými miláčky na místě zvaném Oldřichovská konírna. Tady jim byla představena Toulavka. S tou se sice setkali už na Kovářce, ale teprve v Oldřichově k ní dostali patřičný výklad. Dověděli se, že je to zážitková karta turistické oblasti Toulava, která svému držiteli umožňuje čerpat množství slev a bonusů v restauracích, památkách, atrakcích i penzionech a slouží i jako e-skipas. A právě v Oldřichovské konírně využití Toulavky nabízejí. Farma se specializuje na vícedenní pobyty pro děti, vyjížďky po okolí a také na výuku jízdy na koni. To, že je o jejich konírnu zájem, dokazuje i to, že už mají na celé prázdniny roku 2015 obsazeno. Ale nemají tu jenom koně. Chovají králíky, slepice, kozy i ovce. Tak kromě samozřejmého hlazení koní si mohli žáci užít i hlazení berana, který si pozornost nejprve vynutil na paní učitelce Hamerníkové, kterou mírně nabral, když se k němu při focení otočila zády. V konírně bylo veselo.

A pak se jelo na hrad. Možná si řeknete, co má hrad společného s podnikáním a rozvojem venkova? Ale to jste asi ještě nebyli na Šelmberku. Tam má své království spolek Danar, nezisková organizace zabývající se historicko řemeslně vzdělávacími aktivitami s cílem pozitivně ovlivnit zejména mladou generaci. Právě pro mladou generaci byla určena nejedna z akcí, kterou v minulosti podpořila MAS Krajina srdce. Rozlehlý areál hradu je pro mladé jako stvořený. Po prohlídce historických řemeslných dílen a představení projektu „Středověk na hradě Šelmberk“ žáci vystoupali na věž hradu. Naskytl se jim pohled na velkou část území, na kterém MAS Krajina srdce působí.

Po obědě v Mladé Vožici už na žáky čekala jen jedna zastávka. Obec Vilice a její moštárna. To je jedna ze tří moštáren, které MAS Krajina srdce v rámci projektu „ Venkovské tradice v krajině II“ přímo provozuje prostřednictvím svých členů. Ve Vilicích je to spolek Mirabelka s heslem „Z vašeho ovoce to vymáčkneme!“. Ochutnávkou moštů se žáci rozloučili s Vilicemi a jejich vílami na návsi, což jsou dřevěné sochy, které tu vyrostly díky dalšímu projektu MAS Krajina srdce „ Z pohádky do pohádky“, a vrátili se zpátky do Mladé Vožice.

Tam celou exkurzi zakončila přednáška v prostorách spolku, na které manažerka MAS Krajina srdce Ing. Monika Hienlová tuto organizaci zevrubně představila a seznámila žáky s její činností.  Ke slovu se také dostala nově vzniklá turistická oblast Toulava. Za tu mluvila Ing. Veronika Havlíková a místopředseda MAS Krajina srdce a zároveň ředitel Toulavy pan Jaroslav Krejčí, jehož rodina též provozuje Ski areál Monínec.

Celá exkurze i s přednáškou se poněkud protáhla a tak žáci pouze odevzdali pracovní listy a pospíchali zpátky do Tábora. K vyhodnocení a následnému workshopu se zadáním „Jak by mohla spolupracovat vaše škola a MAS Krajina srdce?“ došlo až o několik dní později na škole v Táboře.

No a co žáky na exkurzi nejvíc zaujalo? Kolik jich správně vypracovalo pracovní listy? A jak vidí spolupráci mezi jejich školou a MAS?

Úplně správně odpověděly 4 žákyně. Z davu se při vyhlašování ozvalo: „ Protože opisovaly!“ No ať už opisovaly, nebo ne, jsou to tyto dívky: Kristýna Kášková, Michaela Sklenářová, Adéla Šandová a Tereza Meszová.

Z odpovědí jasně nevyplynulo, které z navštívených míst žáky nejvíce zaujalo. Za to z následujícího workshopu na téma „Jak by mohla spolupracovat vaše škola a MAS Krajina srdce“ jasně zaznívalo: Chceme v MAS dělat praxi, chceme zprostředkovat brigády, výměnné pobyty do zahraničí! A podobně. Co z toho bude moci MAS Krajina srdce nabídnout, se uvidí a jistě pro to udělá maximum. Škoda jen, že na workshopu bylo tak málo slyšet, co chtějí naopak žáci udělat pro rozvoj venkova. Na dotaz, kolik se jich chystá na venkově zůstat, se zvedla jedna ruka a to je hodně málo. Nicméně exkurzi i následný program si obě strany velice užily a do budoucna je na co navazovat.