Aktuality
ikona článku

Exkurze do Quin Akademie v Deggendorfu

Ve dnech 8. až 9. prosince 2013 se uskutečnila další odborná exkurze realizovaná MAS Rozkvět zahrady jižních Čech v rámci projektu OPLZZ, tentokráte do organizace Quin Akademie v Deggendorfu v Bavorsku. Jedná se o vzdělávací centrum především pro dlouhodobě nezaměstnané, jehož provoz je částečně financován Evropským sociálním fondem. Quin Akademie funguje již od roku 2004 a na několika pracovištích zaměstnává přes 60 osob.

Jednou z výukových forem Quin Akademie je virtuální firma, kde se účastníci vzdělávacích kurzů prakticky učí firemní agendě jako je práce na počítači, vedení účetnictví, vedení finanční a personální agendy, prodej a nákup, součástí kurzů je i obchodní angličtina. Jde celkem o 5 samostatných bloků. Kurzů „virtuální firmy“ se mohou účastnit nejen nezaměstnaní, ale také lidé, kteří chtějí najít nové zaměstnání nebo ženy, které jsou delší dobu v domácnosti. Jeden výukový blok trvá 10 týdnů a po složení zkoušky získávají absolventi certifikát, v případě nalezení zaměstnání ukončují kurz i dříve.

Quin Akademie spolupracuje s místním úřadem práce, pracovními agenturami a Jobcentry, pro které pak realizuje specializované kurzy a vzdělávací program pro dlouhodobě nezaměstnané. Rekvalifikační kurzy pro tyto lidi trvají až 1 rok a jsou zaměřeny na dělnické profese (truhlář, elektromontér, kuchař, zahradník apod.), Quin Akademie má pro tyto účely vlastní dílny a gastroprovoz, kde se mj. stravují žáci okolních škol.

Při Quin Akademii funguje také veřejně prospěšná společnost provozující obchodní dům, do kterého získávají použité zboží od občanů z Deggendorfu a okolí, které buď opraví a prodávají dál, případně součástky použijí pro výuku.

Produkce z výcvikových dílen jde zdarmado místních školek a škol či sociálních center, rekvalifikující se pomáhají zdarma s údržbou veřejných ploch ve městě či přípravou adventních trhů. Předpokladem pro vstup do těchto programů je zájem jednotlivce, úspěšnost rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných je poměrně vysoká, asi polovina účastníků najde práci, absolventi také mohou pokračovat ve vzdělávání prostřednictvím hospodářské komory a získat tzv. tovaryšské zkoušky.

 

To je jen část ze široké škály činnosti Quin Akademie, kterou jsme pro exkurzi zvolili jako příklad dobré praxe. Exkurze v Quin Akademii se zúčastnilo více než 30 osob, především z řad zaměstnavatelů a organizací pracujících s nezaměstnanými či ženami, kteří vysoce hodnotili vstřícný přístup vedení Quin Akademie k exkurzi a možnost nahlédnout do celého provozu, setkat se s účastníky kurzů i lektory, položit jim zvídavé otázky, seznámit se s legislativou i reálnou praxí v této oblasti v Bavorsku a vyměnit si vzájemně podnětné zkušenosti.

 

Více fotografií z akce naleznete https://www.maskrajinasrdce.cz/fotogalerie-archiv/?masparamgal=1455