Aktuality
ikona článku

Exkurze Lokální ekonomika a místní producenti 18.-19.10.2014 Deggendorf a Lalling

Ve dnech 18. - 19. října 2014 pořádala MAS Rozkvět zahrady jižních Čech spolu s partnery projektu další exkurzi do regionu Deggendorf a obce Lalling (Bavorsko).
V sobotu 18. 10. 2014 dopoledne jsme vyjeli z Českých Budějovic přes další zastávky směr Bavorsko. Exkurze se zúčastnilo celkem 38 osob. Z mas krajina srdce se exkurze účastnilo 10 zástupců.


Cílem bylo seznámení se s organizací místního partnerství v Bavorsku včetně partnerské organizace LAG Deggendorf a vybraným LEADER projektem – palírnou Bären Eckert v Deggendorfu,
kterou nás ochotně provedl sám majitel pan Eckert. Palírnu založil jeho praděda a od té doby nepřetržitě funguje. Vysvětlil nám, jak jejich produkty vznikají, z jakých surovin, kolik druhů vyrábějí a jak se zapojuje do splupráce s místními pěstiteli a sítí lokálních producentů. Krátce jsme se zastavili také v centru města Deggendorf. Poté jsme přejeli do obce Lalling, kde bylo na programu seznámení se s Místním partnerstvím obcí Lallinger Winkel a prohlídka společného projektu Ovocnářské zážitkové zahrady v Lallingu, kterou nás provedla spoluzakladatelka zahrady paní Gruber. Návštěvník zde může najít více než 60 druhů ovocných stromů včetně informací o tom, co je to za druh stromu, o jejich pěstování, o místní historii pěstování ovoce, o kulturním, historickém a ekologickém významu sadů apod. Velkou předností sadu je jeho poloha na kopci Panholling, kde je krásný výhled na obec Lalling i celý region Lallinger Winkel. Součástí sadu je i výukový včelín s klubovnou, který nám ochotně ukázal a řekl pár základních informací o včelaření v Bavorsku pan Schmid z obce Lalling. Setkávají se zde včelaři z místního sdružení,chovají zde šest včelstev a organizují mimo jiné např. kroužek včelaření pro děti a mládež a vůbec zde fungují jako jakási místní vzdělávací instituce. V neděli přijel druhý autobus s 35 dalšími účastníky, kteří preferovali jednodenní variantu exkurze a přijeli si prohlédnout organizaci Ovocnářského a farmářského trhu v Lallingu. Jednalo se především o zástupce mikroregionu Chelčicko-Lhenického, kteří mají s pořádajícím svazkem obcí Lallinger Winkel dlouholeté vřelé vztahy, a dále také početná skupina zástupců z MAS Krajina srdce a další účastníci, které zajímala organizace a pojetí takovýchto lokálních malých trhů v Bavorsku, nabídka místních bio-produktů, organizační zajištění apod. Naše česká skupina měla tak velké zastoupení na akci a všichni měli radost z opětovného setkání a možnosti dalšího přenosu zkušeností. Na místě se také domluvili, že zástupci obcí
Lallinger Winkel se přijedou podívat na obdobné trhy k nám do České republiky - na Slavnosti plodů, někteří z nich se také zúčastní semináře 24.10.2014 v Chelčicích. Společně jsme si všichni také prohlédli zahradu Feng-Shui-Kurpark v Lallingu, park o téměř 6-ti akrech, který byl vybudován v roce 2006 jako první svého druhu v Německu na principu tradičního čínského učení Feng Shui, které se zabývá vztahem člověka a jeho životní harmoniev prostoru a čase. Jde o ukázkový projekt spolufinancovaný EU.

Ing. Jaroslava Mitášová
administrativní pracovnice projektu