Aktuality
ikona článku

Jak postupovat v souvislosti se zánikem právní formy "občanské sdružení" a registrací změn do rejstříku

Postup registrace stanov spolku

 1. připravit dokumenty ke změně:
  1. stanovy – prostá kopie
  2. zápis z členské schůze – prostá kopie
  3. čestné prohlášení stat. orgánu (všech jeho členů) s podpis. vzorem – úředně ověřené podpisy
  4. čestné prohlášení kontrolního orgánu, pokud byl zřízen (všech jeho členů – min. 3) s podpis. vzorem – úředně ověřené podpisy
  5. vyplnit inteligentní formulář „Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku“ (viz níže)na webu rejstříku a elektronicky ho vložit do systému (tlačítko „Generovat podání“)
  6. vytisknout vyplněný formulář, podepsat navrhovatelem a odeslat spolu s dokumenty ke změně na adresu soudu

 

V inteligentním formuláři se vyplňuje

-          nový název

-          druh statutárního orgánu – individuální (předseda) / kolektivní (výbor)

-          sídlo – pokud se mění

-          účel

-          předmět vedl. hosp. činnosti – pokud je

-          název nejvyššího orgánu (např. členská schůze)

-          název statutárního orgánu

-          identifikační údaje statutárního orgánu

(u adresy formulář často hází chybu – pomůže tzv. RUIAN kód na stránce ČÚZK - viz níže)

-          počet členů statutárního orgánu

-          název kontrolního orgánu

-          identifikační údaje členů kontrolního orgánu, pokud byl zřízen

-          počet členů kontrolního orgánu

-          případně další skutečnosti, které se mění

 

Důležité webové adresy

Informace k podání návrhu do rejstříku s proklikem na inteligentní formulář:

https://or.justice.cz/ias/ui/podani

 

Podání návrhu – vstup do inteligentního formuláře:

https://or.justice.cz/ias/iform/index.html?45

vlevo dole

Typ podávaného návrhu: Změna zapsaných údajů

Druh podání: Návrh

dále zadat IČ a stisknout tlačítko Vytvořit návrh

 

vpravo dole

pole pro vložení tzv. Návratového kódu – Slouží k postupnému vyplňování formuláře (tj. pokud není vyplněn a vložen do systému najednou. Návratový kód se zobrazí po prvním uložení formuláře do systému.

 

ČÚZK – vyhledání RUIAN kódu

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej

- stisknout tlačítko Ověřit adresu

- otevře se nové okno, tam vyplnit nejlépe pouze obec a číslo popisné a stisknout Vyhledat

- zobrazí se kompletní požadovaná adresa – stisknout v jejím řádku lupu

- zobrazí se informace k adrese - napravo nahoře je RUIAN kód (je označen pouze jako „Kód“)

- zadat ho do inteligentního formuláře, stisknout tlačítko Dohledat adresu (nad poli pro adresu), adresa se sama vyplní - pak ji jen zkontrolovat

 

Poplatky

- od 29. prosince 2014 jsou spolky osvobozeny od soudních poplatků, ŽÁDNÝ KOLEK TEDY NEKUPOVAT - § 11 odst. 2 písm. u) zákona o soudních poplatcích, ve znění platném od 29. prosince 2014: spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti jsou ve věcech veřejného rejstří