Aktuality
ikona článku

Kariérní poradenství - Job Cluby zdarma

Program je určen především pro uchazeče o práci, bude se probírat, jak správně napsat životopis, jak se ucházet o práci, jak se chovat u pohovoru a pod.

Program je navržen jako kombinace 3 jednodenních skupinových setkání a na ně navazujících osobních konzultací (možno absolvovat elektronicky nebo osobně). Jednotlivec bude moci čerpat až 31 hodin poradenství profesionálního kouče.

 

První skupinové setkání se uskuteční 15.1.2015 od 9 hodin v Pištíně.

Program je kapacitně omezen pro skupinu 8 až 12 lidí, nutná registrace účastníků předem na mail oplzz@masrozkvet.cz.

 

Do JOB-CLUBu-VENKOV budou přednostně vybráni uchazeči z regionu Svazku obcí Blata a Chelčicko-Lhenického mikroregionu (region MAS Rozkvět, z.s.) a mikroregionů Blanský les, Netolicko a Podkletí (region MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.).

 

Kurz bude účastníkům poskytnut zdarma v rámci projektu OPLZZ „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, registrovaným účastníkům z blízkého okolí je možno nabídnout svoz mikrobusem Obce Pištín.

 

Účastníci nemusí absolvovat celý kurz - jde o dobrovolnou aktivitu. 

Absolventům celého kurzu bude vydáno potvrzení o účasti a nabídnuta účast v navazujících kurzech a také prezentace jejich profilů lokálním zaměstnavatelům. 

Více informací najdete zde a registrační formulář v pozvánce.

 

Podmínky pro výběr účastníků – zařazení do cílové skupiny (CS):

  1. Dlouhodobě nezaměstnané ženy (nezam. déle než 6 měsíců)
  2. Uchazeči/ky o zaměstnání
  3. Osoby 50+
  4. Osoby se zdravotním postižením uplatnitelné na trhu práce
  5. Rodiče samoživitelé/ samoživitelky
  6. Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi
  7. Potenciální/ budoucí rodiče
  8. Rodiče s dětmi
  9. Osoby pečující o osobu blízkou
  10. Osoby pečující o závislého člena rodiny

Účast osobám mimo tyto CS není v rámci projektu možná.