Aktuality
ikona článku

MAS Krajina srdce podpoří podnikatelské aktivity

Podnikatelské projekty, stejně jako v minulém programovém období, podpoří v obcích zapojených do svého území MAS Krajina srdce. Bude se jednat zejména o takové projekty, které budou v souladu se strategií komunitně vedeného rozvoje, kterou ve spolupráci s aktivními obyvateli svého území zpracovala místní akční skupina. Strategický dokument nese název „Otevíráme okna a dveře…“ a jeho aktuální verzi naleznete na www.maskrajinasrdce.cz. O jaké typy projektů se bude jednat a kdo může o dotační podporu žádat, vám vysvětlíme v následujícím textu.

Převážná část finančních prostředků na podnikatelské záměry, jejichž realizaci bude MAS Krajina srdce podporovat, budou pocházet z Programu rozvoje venkova, který spravuje Ministerstvo zemědělství ČR. Žádat budou moci zemědělci, potravináři, vlastníci lesů a také podnikatelé z nezemědělských oborů.

Vlastníci a nájemci lesů a také firmy, které se zabývají těžbou v lesích, budou moci žádat o přípěvek na opravu stávajících či výstavbu nových lesních cest. Dále budou moci žádat o dotační podporu podnikatelé, včetně fyzických osob, kteří se zabývají těžbou a přibližováním dřeva v lesích. Dotaci bude možné získat např. i na živého koně určeného pro šetrné přibližovací práce.  Podporovány budou také projekty, jejichž součástí bude pořizování technologií pro zpracování dřeva tj. např. pily.

V oblasti cestovního ruchu bude podporována agroturistika tj. stavební práce a pořizování nezbytného vybavení pro zemědělské farmy, jejichž majitelé se rozhodnou nabízet zájemcům ubytování, stravování a rekreační služby např. výcvik jízdy na koni. Kromě zemědělců budou moci žádat u místní akční skupiny o dotaci na agroturistiku nově i nezemědělci.

Ovocnářství a zahradnické projekty bude MAS podporovat s cílem zvýšit počty zemědělců, kteří se zabývají pěstováním ovoce a zeleniny a kteří se chtějí v těchto oborech profesionalizovat, tj. aby v nich měli po realizaci projektu (např. vybudování skleníků, výstavba skladu na ovoce, výsadba sadu apod.) hlavní zaměstnanecký poměr.

Potravinářské zpracování místní zemědělské produkce bude podporováno proto, že předpokladem je nejen samotné rozšíření nabídky kvalitních místních potravin, ale také se předpokládá zvýšení počtu pracovních míst v tomto oboru. Podporovaní budou potravináři a zemědělci.

Místní akční skupina bude podporovat, stejně jako v minulosti, také místní živnostníky tj. klempíře, truhláře, automechaniky, zedníky atd., kteří si budou chtít přestavět či vystavět svou provozovnu a/nebo pořídit potřebné zařízení jako je např. hoblovka, formátovačka, soustruh nebo jiné vybavení dílny či výrobního provozu.

Závěrem ještě nezbývá než zmínit, že nejlépe budou při výběru projektů hodnoceny zejména takové, v rámci kterých budou vznikat nová pracovní místa, ale také nově založené podnikatelské aktivity. Pokud tedy jste vlastníkem či nájemcem lesa, podnikáte nebo chcete podnikat v zemědělství, potravinářství nebo dalších oborech a máte zájem o získání dotace na svůj podnikatelský záměr, obraťte se na pracovníky MAS Krajina srdce, kteří vám sdělí více informací.

Kontakt:

MAS Krajina srdce, z.s.

Žižkovo náměstí 82

391 43 Mladá Vožice

Email: maskrajinasrdce@seznam.cz

Telefon: +420 775 317 001