Aktuality
ikona článku

MAS Krajina srdce podpořila zaměstnanost v regionu!

MAS Krajina srdce představuje podpořené příměstské tábory!

 

Díky dvěma projektům, které byly přijaty a podpořeny v 1. Výzvě Operačního programu Zaměstnanost MAS Krajina srdce, došlo v regionu k podpoře zaměstnanosti. Jedná se o projekty tzv. Prorodinných opatření, které umožní rodičům dětí chodit do práce v období prázdnin. Projekty jsou zaměřeny na příměstské tábory.

Příměstské tábory jsou vyhledávány především za účelem hlídání dětí a mládeže a vyplnění jejich volného času, a to obzvláště během prázdnin, kdy dětem rodiče často z pracovních důvodů nemají možnost zajistit celodenní péči.

MAS Krajina srdce poskytla těmto projektům finanční prostředky formou 100 % dotace v celkové částce 2 086 567,50,- Kč.

Poskytovateli těchto táborů jsou Janíček, o.p.s. (č. proj.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009677) a Základní škola Borotín (č. proj. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009693).

Kontakty na poskytovatele příměstských táborů:

Janíček, o.p.s. - Valérie Procházková

Web: www.janicekops.cz (https://www.janicekops.cz/kopie-projekty)

Email: valerie.prochazkova@janicekops.cz

Tel.: 737 862 984

Termíny letošních táborů:

Příměstský tábor – Ratibořské Hory

Termín tábora pro děti 3 – 7 let v tomto roce: 12. – 16. 8. 2019 (Hudba v obrazech - hudební tábor)

Termín tábora pro děti 5 – 10 let v tomto roce: 19. – 23. 8. 2019 (Zvířátka a loupežníci - divadelní tábor)

 

 Příměstský tábor – Uhřický mlýn

Termín tábora pro děti 5 – 10 let v tomto roce: 8. – 12. 7. 2019

 

Základní škola a Mateřská škola Borotín - Mgr. Lenka Pípalová

Web: www.zsborotin.cz

Email: pipalova.zsborotin@seznam.cz

Tel.: 731 682 006 (informace – E. Macková), 739 572 481 (ředitelka ZŠ)

Termíny letošních táborů:

15. – 19. července 2019                22. – 26. července 2019         19. – 23. srpna 2019

 

Pro více informací a pro přihlášky se obracejte na výše uvedené kontakty.