Aktuality
ikona článku

MAS Krajina srdce se připravuje realizaci strategie území

Dotace ve výši cca 50 milionů korun bude MAS Krajina srdce, z.s. se sídlem v Mladé Vožici přidělovat na realizaci projektů od poloviny příštího roku do roku 2023. Finanční prostředky pocházejí jednak z Programu rozvoje venkova, který vyhlašuje Ministerstvo zemědělství a jednak z Integrovaného regionálního operačního programu, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekty budou realizovány na základě zjištěných potřeb území, jak jsou uvedeny a jejich řešení navrženo v komunitním způsobem připravené strategii území MAS Krajina srdce pro léta 2014 – 2020 nazvané „Otevíráme okna a dveře…“. Nejnovější verzi strategie naleznete na adrese: https://www.maskrajinasrdce.cz/cs/integrovana-strategie-uzemi-2014-2020-priprava/verejne-pripominkovani-strategie

 

 

Strategie bude realizována prostřednictvím projektů cílených k vybraným tématům. Mezi žadateli mohou být obce, podnikatelé, neziskové organizace i církve. Budou podporovány takto vymezené projekty: oprava a výstavba lesních cest, pořizování těžebních a dřevařských zpracovatelských technologií, posílení rekreační funkce lesů, agroturistika, ovocnářství a zahradnictví, potravinářské zpracování zemědělské produkce a další aktivity z oblasti živnostenského podnikání na venkově a dále šetrné formy dopravy, mobilní sociální služby, školství a rozvoj sociálního podnikání.

O přípěvek na opravu stávajících či výstavbu nových lesních cest mohou místní akční skupinu požádat majitelé či nájemci lesních porostů včetně obcí. Dotace může dosáhnout pro ziskové projekty až 50% a pro neziskové projekty až 90%.

Dále budou moci žádat o dotační podporu podnikatelé, včetně fyzických osob, kteří se zabývají těžbou a přibližováním dřeva v lesích. Dotaci bude možné získat např. i na živého koně určeného pro šetrné přibližovací práce. Podporovány budou také projekty, jejichž součástí bude pořizování technologií pro zpracování dřeva tj. např. pily.

V oblasti cestovního ruchu bude podporována agroturistika tj. stavební práce a pořizování nezbytného vybavení pro zemědělské farmy, jejichž majitelé se rozhodnou nabízet zájemcům ubytování, stravování a rekreační služby např. výcvik jízdy na koni.

Podporováno bude zvýšení rekreačního využití lesů např. formou zřizování lesních naučných stezek, budování odpočinkových míst, lesních tělocvičen apodobných zařízení.

Ovocnářství a zahradnické projekty bude MAS podporovat s cílem zvýšit počty lidí, kteří se zabývají pěstováním ovoce a zeleniny a kteří se chtějí v těchto oborech profesionalizovat tj. aby v nich měli po realizaci projektu (např. vybudování skleníků, výsadba skladu na ovoce, výsadba sadu apod.) hlavní zaměstnanecký poměr.

Potravinářské zpracování místní zemědělské produkce bude podporováno proto, že předpokladem je nejen samotné rozšíření nabídky kvalitních místních potravin, ale také se předpokládá zvýšení počtu pracovních míst v tomto oboru.

Místní akční skupina bude podporovat, stejně jako v minulosti, místní živnostníky tj. automechaniky, truhláře, zedníky atd., kteří si budou chtít přestavět či vystavět svou provozovnu a/nebo pořídit potřebné zařízení jako je např. hoblovka, formátovačka, soustruh apod. Co je však velmi důležité, tak to bude zejména požadavek na tvorbu nových pracovních míst.

Budou podporovány šetrné formy hromadné dopravy, kdy by měly být s využitím dopravních prostředků na alternativní pohon (elektřina, CNG) zajišťovány potřeby obyvatel zejména malých sídel tj. doprava do škol, zaměstnání a za službami v době, kdy nelze využít stávající hromadnou dopravu (víkendy, odpolední a večerní hodiny apod.). Podporována bude také bezmotorová doprava tj. zejména cyklistika, jejímž cílem však nebude relaxace a turistika, ale spíše, jak už je výše uvedeno – cesty za vzděláním, prací a službami.

Na území MAS Krajina srdce je řada oblastí, které nejsou pokryty sociálními službami, což limituje možnosti obyvatel setrvat ve svých domovech po celý zbytek života. Bude proto podporována realizace takových projektů, jejichž cílem bude vznik mobilních sociálních služeb, které by měly tuto situaci zlepšit.

V oblasti školství budou podporovány zejména projekty, které budou zaměřeny na zvýšení manuálních zručností, jazykových znalostí, rozvoje podnikavosti a také ke zdravého patriotismu žáků základních škol.

MAS podpoří rozvoj sociálního podnikání, jako nového druhu podnikání, které je zaměřeno na zapojování osob vyloučených nebo vyloučením ohrožených na trhu práce. Podporována bude realizace takových projektů, jejichž cílem bude vybudovat nové nebo rozšířit stávající výrobní kapacity firem a podniků, ve kterých bude pracovat více než 33 % zaměstnanců z řad absolventů škol, žen po mateřské dovolené,…

Závěrem je nutné zdůraznit, že projekty, které MAS Krajina srdce podpoří, mohou být realizovány pouze na území obcí, zapojených do území MAS. Jedná se o tyto obce: Balkova Lhota, Běleč, Borotín, Bradáčov, Červený Újezd, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Dražičky, Dražice, Drhovice, Heřmaničky, Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, Ješetice, Jistebnice, Košín, Meziříčí, Mezno, Mladá Vožice, Nadějkov, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice, Nasavrky, Oldřichov, Opařany, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Radimovice u Tábora, Radkov, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Sedlec Prčice, Slapsko, Smilkov, Smilovy Hory, Střezimíř, Sudoměřice u Tábora, Svrabov, Šebířov, Vilice, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř u Mladé Vožice.

Další informace naleznete na www.maskrajinasrdce.cz , kontaktovat nás můžete prostřednictvím e - mailu maskrajinasrdce@seznam.cz nebo na mobilním telefonním čísle 775 317 001.