Aktuality
ikona článku

MAS Krajina srdce žádá občany o spolupráci při dotazníkovém šetření

Prosba o spolupráci při dotazníkovém šetření, které mapuje potřeby občanů ve vztahu k sociálním službám na území

MAS Krajina srdce.

MAS Krajina srdce žádá občany o spolupráci při dotazníkovém šetření

Za podpory vedení obce Borotín byla v září 2019 zřízena příspěvková organizace "Sociální služby městyse Borotín".

Od ledna tohoto roku jsou zaregistrovány dvě služby, a to terénní odlehčovací služba a odborné sociální poradenství. 

Plný provoz služeb byl zahájen od 1. 3. 2020.

 

Ve spolupráci s MAS Krajina srdce budou náklady na realizaci sociálních služeb městyse Borotín hrazeny z programu 

"Operační program zaměstnanost" a z rozpočtu městyse Borotína. 

 

Městys Borotín připravuje projekt pro podporu z  "Integrovaného regionálního operačního programu".

V budoucnosti bychom uvítali další rozšíření poskytování sociálních služeb i zřízením poboček na našem území MAS.

 

DOTAZNÍK

Prosba o spolupráci při dotazníkovém šetření, které mapuje potřeby občanů ve vztahu k sociálním službám na území

MAS Krajina srdce. Výsledky tohoto výzkumu budou sloužit k vyhodnocení poptávky a potřebnosti sociálních služeb

a jejich dalšímu rozvoji na území MAS. Anketa je na webových stránkách: