Aktuality
ikona článku

OP PIK je první český program na období 2014 - 2020 schválený Evropskou komisí

Evropská komise (EK) prostřednictvím komisařky Cristiny Cratu schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Operační program v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se tak stal prvním českým operačním programem na programovací období 2014 — 2020 schváleným EK.

 

OP PIK 2014 — 2020 s alokací 4,331 miliardy EUR (zhruba 120 miliard korun) navazuje na úspěšný Operační program podnikání a inovace 2007 — 2013, oproti kterému má o třetinu vyšší alokaci z prostředků EU.

"Schválení OP PIK Evropskou komisí je výbornou zprávou pro české podnikatele. Už zítra pro ně umístíme na web MPO avíza k čerpání první vlny 11 výzev. Dostanou tak veškeré informace k tomu, jak připravit své projekty a správně vyplnit žádosti o dotace, které začneme přijímat již začátkem června," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Nový OP PIK je zaměřen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, na podporu podnikání malých a středních podniků. Důležitou součástí operačního programu jsou intervence mající za cíl posun české ekonomiky k energeticky účinnému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových nízkouhlíkových technologií. Pomoci usnadnit rozvoj podnikání a přístup ke službám státu v oblasti ICT ze strany podnikatelů i občanů, bude podpora zaměřena na zavádění vysokorychlostního přístupu k internetu a rozšiřování nabídky ICT služeb.

 

 

Výše uvedené zaměření kopíruje rozdělení na 4 prioritní osy OP PIK 2014 — 2020:

Prioritní osa zaměření OP PIK 2014 — 2020

Plánovaná finanční alokace (mld. Kč)

PO 1  Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

38,47

PO 2  Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

25,72

PO 3  Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a OZE, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

34,72

PO 4  Rozvoj ICT a vysokorychlostních přístupových sítí k internetu

21,09