Aktuality
ikona článku

OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

MAS se ve svém programovém období 2021-2027 bude ucházet o administraci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. 

Oblast podpory se bude týkat projektů zaměřených na:

- pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury 
- pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby 

K tomu, aby se naše MAS mohla o tento operační program ucházet, potřebujeme mít připravený zásobník projektů. 

Pokud Vás tato dotační podpora zaujala, nebo máte již připravené projekty/záměry, kontaktujte nás prosím na tel. 775 317 001, nebo emailem: info@maskrajinasrdce.cz.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo inspirativní příklady projektů, které je možné podpořit v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, viz níže.

 

1. Pořízení obousměrně propojitelných výrobních technologií, strojních souborů a zařízení, robotizovaných linek

• Společnost zatím žádným stupněm digitalizace a robotizace neprošla

• Způsobilé výdaje: - CNC vertikální obráběcí centrum

                                - informační systém pro řízení výroby

                                - SW pro monitorování vytížení strojů a SW pro programování obráběcích strojů

 

2. Implementace celopodnikových, výrobních a manažerských informačních systémů a zajištění potřebné infrastruktury (včetně HW)

• Problém je absence moderních technologií, které by umožňovaly automatizaci výroby, sběr, analýzu a vyhodnocování dat pro řízení a optimalizaci procesů společnosti a společnosti jako takové.

• Nové technologie pomůžou společnosti efektivněji provádět měření a kontroly kvality a zlepší podnikovou komunikaci na úrovni celého podniku

• Způsobílé výdaje:  - technologie pro měření, digitalizaci a propojenost podniku

 

3. Digitalizace skladovacích a manipulačních technologií včetně implementace WMS systému

• Pro žadatele na trhu je důležité zvýšení efektivity skladování - automatizace a dále efektivnější způsob kompletace zakázek.

• Cílem je komplexní propojení a automatizace firemních procesů a procesů souvisejících s logistikou, skladováním a vlastní kompletací pro účely zákazníků v oblasti automotive.

• Způsobilé výdaje:  - propojení skladu s implemenovaným IS

                                - rozšíření IS pro řízení skladování, kompletace a logistiku, obohacení IS o systémy práce s velkými daty a základy

                                  deterministické AI pro generování optimálních logistických scénářů ve vazbě na konkrétní zakázky

                                - rozvinutí nového systému pro on-line komunikaci