Aktuality
ikona článku

Politik, novinář a spisovatel Jan Herben se dočkal biografie

Politik, novinář a spisovatel Jan Herben se dočkal biografie VOTICE V úterý 24. listopadu v podvečer pokřtí Jana Špačková svou novou knihu, věnovanou politikovi, novináři a spisovateli Janu Herbenovi.

Politik, novinář a spisovatel Jan Herben se dočkal biografie

VOTICE

V úterý 24. listopadu v podvečer pokřtí Jana Špačková svou novou knihu, věnovanou politikovi, novináři a spisovateli Janu Herbenovi. Křest spojený s besedou a promítáním sedmnáctiminutového dokumentu, na němž autorka knihy spolupracovala s pravnučkou Jana Herbena Annou a štábem ČT 1 se uskuteční od 17 hodin v refektáři letos zrekonstruovaného kláštera svatého Františka z Assisi ve Voticích. „Jan Herben, novinář, redaktor časopisu Čas, spisovatel a politik vstoupil na scénu veřejného života v polovině osmdesátých let a pohyboval se na ní v podstatě takřka až do své smrti v roce 1936. Narodil se za Bachova absolutismu, zažil zklamání české politiky z dualismu, nástup aktivní politiky, rozvoj české společnosti v 80. letech 19. století, zavedení všeobecného volebního práva, ale i první světovou válku, rozpad Rakouska-Uherska a první republiku, světovou hospodářskou krizi a nástup fašismu v Německu. To jsou obrovské změny ve společnosti, jež se odráží v jednom lidském životě… Herben měl dar tyto změny zaznamenat a také díky němu a jeho práci víme, jak tyto změny česká společnost prožívala,“ představuje osobnost, jíž věnovala biografii o dvou set dvaceti stranách Jana Špačková. Ta na knize pracovala dvanáct let, během nichž prostudovala prameny dostupné v archivech po celé republice, ale i pozůstalost, která je v majetku potomků Jana Herbena. „Díky tomu se mi podařilo poměrně přesně nastínit celý Herbenův životní příběh a charakterizovat jeho osobnost,“ vysvětluje autorka, která se v knize zabývá i složitou otázkou vztahu Herben – Masaryk nebo otázkami Herbenovi finanční situace a nařčení z defraudace z mostecké sbírky pro sirotky. Součástí knihy jsou také citace z Herbenových děl, korespondence, ale i vyjádření současníků, ne vždy pochvalná. Jana Špačková se ve své knize věnuje též pozornost Herbenovu rodišti, sociálním poměrům, z nichž Jan Herben pocházel a také tehdejší pražské společnosti, v níž se pohyboval. Na příkladu Hostišova u Votic, kde si Herben zřídil letní byt, je vysvětlen český fenomén chalupaření. Hostišovská vila je představena jako místo setkávání a v letech první světové války také jako jedno z „hnízd“ českých „Mafiánů“.

Součástí knihy jsou fotografie a další obrazový materiál, jež je zveřejněn vůbec poprvé.

Po křtu bude kniha k dostání v Městském kulturním centru Votice, v Nakladatelství Nová forma, v knižním e-shopu http://www.stahuj-knihy.cz/ nebo na webu http://janaspackovaknihy.webnode.cz/.