Aktuality
ikona článku

Poslední možnost předkládání projektů se blíží !!!

MAS Krajina srdce připravuje 20. kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova v rámci SPL (Strategického plánu LEADER). Využijte poslední možnosti k předkládání projektů v těchto opatřeních:

Fiche č. 8 - III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců – opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Cílem Fiche je přispět ke zlepšení kvality života a diverzifikaci ekonomických aktivit v zájmovém území podporou stávajících a zakládáním nových podniků. Fiche podporuje projekty, prostřednictvím kterých bude zajištěno zakládání nových a rozšiřování stávajících mikropodniků (tj. podniků s nejvýše 10ti zaměstnanci) v zájmovém území.

Žádat mohou: fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), žadatel nesmí být zemědělský podnikatel.

Způsobilé výdaje: min. 60.000 Kč, max. 350.000 Kč.

Dotace: max. 50 %

 

Fiche č. 11 - III.2.2. Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů – opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

Cílem Fiche je vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů zájmového území. Fiche podporuje projekty, které směřují k vytvoření a vybavení vhodných prostor tj. stávajících školních zařízení i nově vybudovaných informačních a školících center pro aktivity, které budou směřovat k vzdělávání a k rozvoji lidských zdrojů zájmového území.

Připravovat projekty mohou: obce, svazky obcí, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církve a jejich organizace, zájmová sdružení právnických osob, pokud jsou jejich členy obce či svazky obcí, a příspěvkové organizace zřízené obcí.

Způsobilé výdaje: min. 60.000 Kč, max. 200.000 Kč

Dotace: max. 90 %

 

Fiche č. 13 - Regionální muzea a expozice – opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Cílem Fiche je zlepšit kvalitu života prostřednictvím zviditelnění a zatraktivnění regionu. Fiche podporuje projekty, které směřují k vytvoření a vybavení vhodných prostor za účelem vzniku regionálních muzeí a expozic. Předmětem Fiche je podpora jak stavebních prací a úprav, tak pořizování vhodného vybavení.

Žádat mohou: fyzické a právnické osoby podnikající, obce, svazky obcí, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církve a jejich organizace, zájmová sdružení právnických osob, pokud jsou jejich členy obce či svazky obcí, a příspěvkové organizace zřízené obcí.

Způsobilé výdaje: min. 60.000 Kč, max. 150.000 Kč

Dotace: max. 90 %

 

V nejbližších dnech bude vyhlášena výzva k předkládání projektů s podrobnějšími informacemi.

 

Mnoho zdaru při přípravě projektů přejí

Vaši MASáci