Aktuality
ikona článku

Pozvánka na Modlitbu za domov 2014

Ekumenická rada církví v České republice v partnerství s Národní sítí místních akčních skupin ČR a Sítí mateřských center o.s.vyhlašují při příležitosti ekumenické slavnosti Modlitba za domov 2014 výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma RODINNÝ PORTRÉT.

Pozvánka na Modlitbu za domov 2014

 

Co pro vás znamená vaše rodina? 
Je to jistota a bezpečí ... místo pro váš život ... domov... jsou to ti nejmilejší lidé ..?
Vytvořte a pošlete nám portrét vaší rodiny. 
Portrét rodiny znamená zobrazení lidí charakterizujícím způsobem. Jde o podobu osob, 
ale také jejich oblečení nebo předměty pro ně důležité, o zobrazení jejich vzájemných vztahů, 
o náladu rodiny, o tvar skupiny. Portrét také mívá ozdobný rám, dává mu zvláštní charakter.

Námětem je motto letošní slavnosti „Rodina mi dává kořeny i křídla“
Použít můžete různé výtvarné techniky: kresbu, malbu, grafiku, papírové koláže nebo 
i kombinace těchto postupů. Práce přijímáme na papírovém podkladu velikosti A3 a A2.
Soutěžní kategorie:
I. Předškoláci – II. žáci do 10 let – III. žáci do 15 let – IV. mládež – V. tvoří celá rodina 
Každá práce musí být označena na rubu tabulkou se jménem a kontakty. 
Speciální a praktické školy oceníme zvlášť – práce označujte číslem kategorie + SPEC
Cílem přehlídky není jen určit vítězné práce, ale ocenit i odměnit tvořivé úsilí dětí, mládeže, rodin 
i školních nebo zájmových skupin a seznámit veřejnost s největším možným počtem prací 
prostřednictvím médií, především formou výstav a také v přímém přenosu 
České televize dne 28. října 2014, v den konání slavnosti Modlitba za domov.

Soutěžní práce zašlete poštou na adresu
Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 100 00 Praha 10
do pondělí 13. října 2014. www.modlitbazadomov.cz

Veškeré dokumenty naleznete zde : 1.2.3.
 

Těšíme se na vaše obrázky!

Jménem partnerů: Mgr. Barbora Farářová, Mgr. Ludmila Třeštíková, Mgr. Rut Kolínská