Aktuality
ikona článku

Pozvánka na seminář pro žadatele do V. Výzvy Programu rozvoje venkova

MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova

 

5. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci

Operace 19.2.1 PRV - realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Krajina srdce, z. s. pro období 2014 – 2020

 

Datum konání: 18. 6. 2019

Čas: 16:00 hod.

Místo konání: MAS Krajina srdce, z. s., Vančurova 1946, Tábor (kancelář č. 204) – bude upřesněno po nahlášení počtu účastníků

 

Program:

 • Úvod
 • 5. Výzva PRV MAS Krajina srdce – základní informace
 • Vyhlášené Fiche
 • Společné podmínky
 • Postup podání žádosti o dotaci
 • Financování projektu
 • Nezpůsobilé výdaje
 • Přílohy předkládané při podání ŽoD na MAS
 • Zadávání zakázek
 • Důležité dokumenty
 • Závěr

 

Doporučujeme vzít si s sebou na seminář notebook a mít již hotovu registraci na Portál farmáře. Další podklady (prezentaci, postup pro vygenerování a zaslání ŽoD na MAS a registraci na RO SZIF, formuláře Fichí a další přílohy) obdržíte na místě nebo jsou k dispozici předem na www.maskrajinasrdce.cz, záložka Výzvy a Integrovaná strategie území 2014-2020 – 5. Výzva PRV.

 

Svoji účast na semináři z kapacitních důvodů prosím potvrďte na email: maskrajinasrdce@seznam.cz

do 14. 6. 2019. Děkujeme.

 

Těšíme se na Vaši účast!                                                     

Kolektiv MAS Krajina srdce, z. s.