Aktuality
ikona článku

Pozvánka na seminář pro žadatele do VIII. Výzvy Programu rozvoje venkova

Pozvánka na seminář pro žadatele do VIII. Výzvy Programu rozvoje venkova

MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova

 

8. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci

Operace 19.2.1 PRV - realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Krajina srdce, z. s. pro období 2014 – 2020

 

Datum konání: 10. 6. 2020

Čas: 17:00 hod.

Místo konání: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor

 

Program:

8. Výzva PRV MAS Krajina srdce – základní informace
Financování projektu
Společné podmínky
Zadávání zakázek
Nezpůsobilé výdaje
Vyhlášené Fiche
Postup podání žádosti o dotaci
Přílohy předkládané při podání ŽoD na MAS
Důležité dokumenty
Závěr
 

 

Doporučujeme vzít si s sebou na seminář notebook a mít již hotovu registraci na Portál farmáře. Další podklady (prezentaci, postup pro vygenerování a zaslání ŽoD na MAS a registraci na RO SZIF, formuláře Fichí a další přílohy) obdržíte na místě nebo jsou k dispozici předem na www.maskrajinasrdce.cz, záložka Výzvy - Program rozvoje venkova - 8. výzva PRV/2020

 

Z důvodu současných opatření potvrďte prosím svoji účast na email: info@maskrajinasrdce.cz do 8.6.2020. Děkujeme.

 

Těšíme se na Vaši účast!                                                     

Kolektiv MAS Krajina srdce, z. s.