Aktuality
ikona článku

Pozvánka na seminář pro žadatele ve 3. Výzvě Programu rozvoje venkova

MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova

 

3. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci

Operace 19.2.1 PRV - realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Krajina srdce, z. s. pro období 2014 – 2020.

 

Datum konání: 28. 1. 2019

Čas: 15:00

Místo konání: MAS Krajina srdce, z. s., Vančurova 1946, Tábor (kancelář č. 204) – bude upřesněno po nahlášení počtu účastníků

 

Program:

  • Úvodní slovo
  • 3. Výzva PRV MAS Krajina srdce – základní informace
  • Představení Fichí
  • Formulář Žádosti o dotaci, povinné a nepovinné přílohy
  • Preferenční kritéria, způsob hodnocení a výběru projektů
  • Způsob podání ŽoD na MAS prostřednictvím Portálu farmáře
  • Závěr

 

Doporučujeme vzít si s sebou na seminář notebook. Další podklady (prezentaci, postup pro vygenerování a zaslání ŽoD na MAS a registraci na RO SZIF, formuláře Fichí a další přílohy) obdržíte na místě nebo jsou k dispozici předem na www.maskrajinasrdce.cz, záložka SCLLD, Výzvy PRV.

 

Svoji účast na semináři z kapacitních důvodů prosím potvrďte na email: maskrajinasrdce@seznam.cz do 23. 1. 2019. Děkujeme.

 

Těšíme se na Vaši účast!                                                     

Kolektiv MAS Krajina srdce, z. s.