Aktuality
ikona článku

Příjem projektů do 5. Výzvy Programu rozvoje venkova byl zahájen!

Příjem projektů do 5. Výzvy Programu rozvoje venkova byl zahájen!

Důležité temíny Výzvy:

Vyhlášení Výzvy: 12. 6. 2019

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 24. 6. 2019 - 12. 7. 2019

Finální datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF: 30. 8. 2019

Výzva byla vyhlášena na tyto Fiche:

  • Fiche 1 Zemědělské podnikání (článek 17,1a) Pravidel 19.2.1)
  • Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit (článek 17,1b) Pravidel 19.2.1)
  • Fiche 3 Lesní infrastruktura (článek 17,1c) Pravidel 19.2.1)
  • Fiche 4 Nezemědělské podnikání (článek 19,1b) Pravidel 19.2.1)
  • Fiche 6 Lesní relax (článek 25 Pravidel 19.2.1)

Veškeré podrobnosti a návody naleznete zde: http://maskrajinasrdce.cz/cs/vyzvy-integrovana-strategie-uzemi-2014-2020-sclld/5-vyzva-prv-mas-krajina-srdce