Aktuality
ikona článku

Příprava nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Pracujeme na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na programové období 2021-2027.

Ačkoli by se mohlo zdát, že programové období 2014-2020 skončilo, máme i letos možnost ještě vyhlašovat výzvy na zbytkové alokace a pomocí přijatých projektů tak realizovat stávající strategii.

 

Kancelář MAS Krajina srdce však také pracuje na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na programové období 2021-2027.

 

Před zpracováním a podáním nové strategie SCLLD musí místní akční skupiny projít procesem standardizace MAS. Součástí standardizace je mimo jiné vymezení území působnosti MAS. Souhlas obce se zapojením do území působnosti MAS stvrzuje obec podpisem starosty. MAS tak musí prokázat, že i nadále splňuje nastavené postupy a standardy z minulého období. Tímto procesem MAS Krajina srdce prochází již od října 2020 a v těchto dnech došlo k vypořádání posledních připomínek ze strany MMR.

 

Během zpracování standardizace i přípravy nové strategie SCLLD proběhlo setkání se starosty obcí z území MAS na Střední zemědělské škole v Táboře v létě 2020. Tomuto setkání předcházela jednání rozhodovacího orgánu MAS (Programový výbor). Na setkání starostů byly představeny pracovní verze programových dokumentů pro jednotlivé operační programy, podporované přes MAS pro budoucí období. Zároveň zde proběhla diskuze o potřebách jednotlivých obcí v území a možnosti realizace daných záměrů přes MAS.

 

Přípravy byly zahájeny zhruba před rokem, ačkoli potřeby v území se sbírají průběžně pomocí animace území.

 

Do přípravy strategie jsou zahrnuti členové MAS, obce v její území působnosti, podnikatelé, poskytovatelé sociálních služeb, spolky a další organizace. Samozřejmostí je zahrnutí široké veřejnosti, která má možnost se rovněž k plánům do dalších let vyjadřovat.

 

V minulém roce bylo zrealizováno dotazníkové šetření mezi obcemi z území MAS pro monitorování aktuálních potřeb a projektových záměrů v různých oblastech. Dle poptávky potřeb a nabídky operačních programů od jednotlivých ministerstev tak můžeme další období naplánovat přesně podle toho, o co má naše území zájem.

 

Vzhledem k epidemické situaci, která během přípravy SCLLD nastala a zkomplikovala tak samotnou přípravu, proběhla také online fokusní skupina, zaměřena na podnikatelské aktivity v území. Na tomto jednání byly rovněž zjišťovány potřeby podnikatelů v území MAS v návaznosti na předpoklad podporovaných aktivit v SCLLD. Další fokusní skupina byla zaměřena na možnosti realizace projektových záměrů v oblasti sociální problematiky.

 

Zaměstnanci MAS se rovněž účastní řady webinářů k tématice nového období a tvorby SCLLD a sdílí zkušenosti s ostatními MAS jak na poli úrovni krajské, tak na té národní. K tvorbě strategie je jihočeským MAS k dispozici také mentor, pan Mgr. Michal Jarolímek (Novohradsko-Doudlebsko).

 

V loňském roce byla také vytvořena grafická podoba loga strategie a její motto, které můžete vidět níže.

 

Odevzdání koncepční části strategie je plánováno na červen 2021. Do té doby nás čeká ještě dlouhá cesta za dokončením zpracování plánu celého území na období 2021-2027, proto neváhejte a se svými konkrétními nápady/potřebami se nám ozvěte. Rádi je s Vámi projednáme a do strategie zapracujeme.

 

Děkujeme!

Kolektiv MAS Krajina srdce

Příprava nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)