Aktuality
ikona článku

REŽIJNÍ VÝDAJE MAS

Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00001480
Cílem projektu je administrativní zajištění úspěšné realizace SCLLD na území MAS Krajina srdce.

Realizován s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj

Realizace 1.9. 2015 - 31.12. 2023
 
 
 
Tohoto cíle MAS hodlá dosáhnout prostřednictvím 
několika dílčích cílů: 
1. úspěšná a bezchybná administrace PRV (osa LEADER) 
2. úspěšná a bezchybná administrace IROP (IV.2) 
3. úspěšná a bezchybná administrace OPZ 
4. zvýšení absorpční kapacity území prostřednictvím animace území 
5. zvýšení absorpční kapacity škol a školských zařízení prostřednictvím animace školství
6. úspěšná a bezchybná realizace a administrace projektů spolupráce v maximálním rozsahu (do vyčerpání možné alokace)
 
Pro období realizace projektu je v rámci animační činnosti naplánováno celkem 18 akcí (seminářů, workshopů, aj.) přibližující probíhající činnosti MAS a přinášející dostatečné informace všem zúčastněným v území. V období realizace projektu budou vytvořeny podmínky pro kvalitní administrování celkem 9. výzev.