Aktuality

Seminář „AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH“

Agentura ZERA, si Vás dovoluje pozvat na semináře spojené s exkurzí v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov „AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH“

 

 

Uskuteční se ještě na dvou níže uvedených termínech a to v kraji Plzeňském a na Vysočině.

 

SEMINÁŘ JE BEZPLATNÝ.

 

24. dubna 2017

 • Přednášky: NORD OLŠOVKA, s.r.o., Březí 37, 335 54 Žinkovy
 • Exkurze: NORD OLŠOVKA, s.r.o. Březí 37, 335 54 Žinkovy

15.května 2017

 • Přednášky: ZERA, z. s., centrum CETT, Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou
 • Exkurze: Vařejkův dvůr, Meziboří 9,  Strážek  592 53 

Semináře mají za cíl podpořit podnikání na venkově ať již prostřednictvím zemědělských podnikatelů tak i například producentů regionální produkce, majitelů původních zemědělských a  venkovských staveb pro:

 • využití územního potenciálu a přírodních zdrojů
 • renovaci, decentralizaci ubytování –  původních zemědělských staveb
 • podporu zaměstnanosti na venkově, lokální produkce
 • multifunkčnost a diverzifikaci zemědělské činnosti a venkovské kultury – život na venkově, život na statku
 • ohleduplnost k přírodě a krajině
 • trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu
 • individualismus a návrat ke kořenům

 

VYUŽIJTE POSLEDNÍCH VOLNÝCH MÍST K REGISTRACI.

 

V příloze zasíláme pozvánku s časovým programem. Na seminář je nutné se přihlásit. A to buď prostřednictvím formuláře na www.zeraagency.eu v sekci KURZY, 
dále přes e-mail 
info@zeraagency.eu nebo na čísle 724082737.

 

PROGRAM:

Délka semináře: 6 hodin teoretická část + 2 hodiny praktická část (exkurze)
Termíny a místa konání seminářů:
11. dubna 2017
· Teorie: Hanácký dvůr Polkovice, Polkovice 198, 751 44 Polkovice (Kraj Olomoucký)
· Exkurze:Hanácký dvůr Polkovice, Polkovice 198, 751 44 Polkovice ( Kraj Olomoucký)
24. dubna 2017
· Teorie: NORD OLŠOVKA, s.r.o., Březí 37, 335 54 Žinkovy (okr. Plzeň – Jih)
· Exkurze: NORD OLŠOVKA, s.r.o. Březí 37, 335 54 Žinkovy (okr. Plzeň – Jih)
15.května 2017
· Teorie: ZERA, z. s., centrum CETT, Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou (okr. Třebíč)
· Exkurze: Vařejkův dvůr, Meziboří 9, Strážek 592 53 (okr.Žďár nad Sázavou )
Program semináře (totožný pro všechny 3 termíny):
TEORETICKÁ ČÁST:
09:00 Agroturistika v českých podmínkách, nové trendy venkovské turistiky v ČR (certifikace a
standardizace)
Ing. Zdenka Nosková (Svaz venkovské turistiky)
10:00 Legislativa: Potravinové právo – prodej ze dvora, exkurze a hygiena; Občanské právo –
odpovědnost za škody, úrazové pojištění; Zákoník práce – pracovně právní vztahy,
Zákon o místních poplatcích
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
11:00 Přestávka na kávu a občerstvení
11:15 Dotační příležitosti z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020
Ing. Tomáš Klejzar (PRO-BIO regionální centrum Vysočina)
12.15 EET – povinnosti
Ing. Lukáš Kozák (poradce náměstkyně ministra financí pro daně a cla)
12.45 oběd
13.30 Moderní nástroje propagace a marketingu v oblasti agroturistiky
Ing. Michal Burian (předseda sdružení ECEAT)
PRAKTICKÁ ČÁST:
15.00 – 17.00 Exkurze: místo konání uvedeno u jednotlivých termínů semináře