Aktuality
ikona článku

Seminář pro žadatele - 10.výzva Program rozvoje venkova

MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na webinář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

PRO ŽADATELE O DOTACI Z PRV

MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova

10. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci

Operace 19.2.1 PRV - realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Krajina srdce, z. s. pro období 2014 – 2020

 

Datum konání: 25. 4. 2022

Čas: 15:30 hod.

Místo konání: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor (učebna č. 34)

 

Program:

 

  • 10. Výzva PRV MAS Krajina srdce - základní informace
  • Financování projektu
  • Společné podmínky
  • Zadávání zakázek
  • Nezpůsobilé výdaje
  • Vyhlášené Fiche
  • Postup podání žádosti o dotaci
  • Přílohy předkládané při podání ŽoD na MAS
  • Důležité dokumenty
  • Závěr 

 

 

Doporučujeme vzít si s sebou na seminář notebook a mít již hotovu registraci na Portál farmáře. Další podklady (prezentaci, postup pro vygenerování a zaslání ŽoD na MAS a registraci na RO SZIF, formuláře Fichí a další přílohy) obdržíte na místě nebo jsou k dispozici předem na www.maskrajinasrdce.cz, záložka Výzvy – Program rozvoje venkova  10. Výzva PRV.

 

Svoji účast na semináři prosím potvrďte na email: info@maskrajinasrdce.cz

do 22. 4. 2022. Děkujeme.

 

Těšíme se na Vaši účast!                                                      Kolektiv MAS Krajina srdce, z. s.