Aktuality
ikona článku

Seminář pro žadatele - 9.výzva Program rozvoje venkova

MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na webinář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ

PRO ŽADATELE O DOTACI Z PRV

MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na webinář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova

9. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci

Operace 19.2.1 PRV - realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Krajina srdce, z. s. pro období 2014 – 2020

 

Datum konání: 27.5.2021

Čas: 13:00 hod.

Platforma TEAMS

Odkaz na připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8Rx42L7qAPf_wznmkzY66DUbSRFmpVlgSFGnnAegHGc1%40thread.tacv2/1621249957857?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%22af875478-0408-4e4f-b6e5-1ae6f24f6d0b%22%7d

 

Program:

 

  • 9. Výzva PRV MAS Krajina srdce - základní informace
  • Financování projektu
  • Společné podmínky
  • Vyhlášené Fiche
  • Zadávání zakázek
  • Postup podání žádosti o dotaci
  • Přílohy předkládané při podání ŽoD na MAS
  • Důležité dokumenty
  • Závěr 

 

Těšíme se na Vaši účast!                                                      Kolektiv MAS Krajina srdce, z. s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-seminar-9.-vyzva-prv-final-kopie.pdf 1016 Kb
prezentace-prv-9.-vyzva.pptx 141 Kb