Aktuality
ikona článku

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ - povídání o starých časech

Vážení občané,

dovolujeme si vás pozvat na besedu, při které si budeme společně vyprávět, jak se dříve žilo, jak se v obci slavily zvyklosti, na koho či na co nejvíce vzpomínáte. Během besedy bychom vám pustili filmové záběry z filmu, který v rámci projektu Živá kronika s pamětníky připravujeme.

 

Rádi bychom Vaší obci vydali kroniku se starými fotografiemi a dokumenty, máte-li nějaké (fotografie, staré pohlednice, legitimace, mapy, kroniky apod. z vaší obce) ve svých rodinných archivech, přineste je s sebou, abychom je mohli naskenovat (a ihned vrátit) a vytvořit tak kroniku obce z Vašich vzpomínek. Kdo se nebude moci na besedu dostavit, může donést tyto dokumenty na obecní úřad.

Společně zavzpomínáme, vybrané snímky si okopírujeme a následně vám vydáme v kronice na památku.

Na setkání si budeme povídat kdo nebo co je na přinesených fotografiích, obrázcích či dokumentech, kdy a kde byly pořízeny, jaké místo popisují, případně další zajímavosti s tím spjaté.

Dovolte nám, abychom zachovali Vaše vzpomínky, zážitky a příběhy jedinečným způsobem, aby nezůstala historie a paměť obce zapomenuta.

Termíny besed:

Obec Beseda 1 Beseda 2 Místo konání Čas
Nemyšl  21.1.2015   Budouva OÚ 16:30-19:30
Nadějkov 29.1.2015   Budova OÚ 14:00-17:00
Dražice 14.1.2015 28.1.2015 KD Dražice 16:30-19:30
Borotín    22.1.2015 Restaurace u kostela 16:30-19:30
Heřmaničky 6.1.2015 30.1.2015 Zasedací místnost OÚ 16:30-19:30
Meziřičí 20.3.2015   KD Meziřičí 17:00-20:00
Běleč 13.2.2015 27.2.2015 Společenská místnost OÚ 16:30-19:30
Střezimíř 20.2.2015 6.3.2015 Budova č.6,  bývalá škola 16:30-19:30
Jedlany 13.3.2015 27.3.2015 Klubovna v  budově OÚ 16:30-19:30

V závěru projektu se bude dne 30.4.2015 v době 15:00-18:00 v KD Borotín konat výstava fotografií, na které proběhne slavnostní křest filmu s pamětníky – Živá kronika, který si zde následně také promítneme. 

V případě dotazů se prosím obracejte na Nikolu Potušňákovou tel.: 775 317 801 nebo maskrajinasrdce@seznam.cz.

Na setkání s Vámi se těší Monika Hienlová z MAS Krajina srdce.