Aktuality

Setkání ředitelů škol

V úterý 11.4.2023 bylo na programu setkání ředitelů základních škol, kteří příjemně zaplnili zasedací místnost v Centru Univerzita Tábor.

Předsedkyně spolku MAS Krajina našeho srdce, z. s., Ing. Monika Smetanová úvodem přítomné seznámila s dotačními programy pro školy a s novým projektem místní akční skupiny Šatník, který rozšiřuje pomoc v sociální sféře rodinám v nouzi materiální pomocí a ošacením.  

Vystupovalo několik moderátorů, kteří představili své projekty zajímavé pro rozvoj školství.

Ing. Mgr. Petr Liška nás provedl systémem vzdělávání dětí v oblasti finanční gramotnosti, kdy nám představil svoji interaktivní hru Cesta životem. Jeho cílem je učit děti budovat si již v období předškolního věku, prvního stupně základních škol vztah k penězům, znát koloběh peněz a celkově se vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti. 

Své místo mezi hosty měla Jihočeská hospodářská komora, kdy nás pan Bc. Petr Rejnek seznámil s činností Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, která pomáhá v oblasti volby povolání dětí, dále si získal pozornost odkazem na motivační videospot D*bilní kecy rodičů. Paní Ing. Barbora Sejková, rovněž z JHK, zaujala tématem digitálních kompetencí učitelů a žáků, 3D tiskárnami ve školách a velmi nápaditou knižní publikací Kyber pohádky, kde se nejen děti seznamují se základním nastavením kyberbezpečnosti, jak si správně nastavit heslo, co se může stát, když někomu sdělí heslo např. na wi-fi a spousta dalších zajímavostí.

Ing. Olga Černá z Městské knihovny Tábor nám představila nabídku možností pro školy a metodickou podporu městských a obecních knihoven v okrese Tábor.

Závěrem probíhala živá beseda ohledně možností v aktuálních dotačních programech.